Arbejdsmiljørådgiveren

Arbejdsmiljørådgiveren

Tietgens Plads 9, 1. tv 8000 Århus C Kim@amrg.dk tel 30338530 CVR 31703573

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdspladsvurdering

arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdspladsindretning

Undervisning i arbejdsmiljø, sikker adfærd og ergonomi

Salg af sikkerhedsskilte

Hvad er en arbejdsbetinget lidelse

ArbejdsmiljøPosted by Kim Øyvind Hansen Wed, March 04, 2009 19:40:29
Ved en arbejdsbetinget lidelse forstås en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

I visse tilfælde er det vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en ulykke, og hvad der er en arbejdsbetinget lidelse.

En høreskade forvoldt ved lang tids ophold i et kraftigt støjmiljø er en arbejdsbetinget lidelse, mens en høreskade forvoldt ved en eksplosion er en ulykke.

Hvis slid på huden, kombineret med kontakt med eksemfremkaldende stoffer, medfører eksem, er det en arbejdsbetinget lidelse. Et snitsår, der giver anledning til infektion med efterfølgende blodforgiftning, er en ulykke.

En rygskade, opstået ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, er en arbejdsbetinget lidelse, mens en rygskade opstået ved et fald, er en ulykke.

Erhvervssygdom er et andet navn for en arbejdsbetinget lidelse og er anvendt i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, hvor det er knyttet til de erstatningsberettigede sygdomme. (kilde: At)